Từ khóa: cường quốc mỹ

  • Mỹ cường quốc đa ẩm thực

    Mỹ cường quốc đa ẩm thực

    Ngày đăng 09:26, 05-07-2016

    Người ta ví nước Mỹ như một lò nấu kim loại, hỗn hợp chủng quốc với đa sắc tộc, đa văn hóa. Đó là lý do cách thức chế biến và thưởng thức ẩm thực Mỹ cũng rất phong phú.