Từ khóa: ẩm thực mỹ

 • Mỹ cường quốc đa ẩm thực

  Mỹ cường quốc đa ẩm thực

  Ngày đăng 09:26, 05-07-2016

  Người ta ví nước Mỹ như một lò nấu kim loại, hỗn hợp chủng quốc với đa sắc tộc, đa văn hóa. Đó là lý do cách thức chế biến và thưởng thức ẩm thực Mỹ cũng rất phong phú.

 • Mỹ cường quốc đa ẩm thực

  Mỹ cường quốc đa ẩm thực

  Ngày đăng 09:26, 05-07-2016

  Người ta ví nước Mỹ như một lò nấu kim loại, hỗn hợp chủng quốc với đa sắc tộc, đa văn hóa. Đó là lý do cách thức chế biến và thưởng thức ẩm thực Mỹ cũng rất phong phú.